Terugslag van een kettingzaag

De beste kettingzagen

Alles over het schokeffect (kick back effect) van een kettingzaag – Oorzaken en vermijding van een tegenslag

Terugslag van een kettingzaagTerugslag van een kettingzaag kan optreden als de punt van het zaagblad een voorwerp raakt of als het hout buigt en de zaagketting vast komt te zitten in de zaagsnede. Contact met de punt van het zaagblad kan in sommige gevallen leiden tot een onverwachte achterwaartse reactie, waarbij het zaagblad naar boven en in de richting van de gebruiker wordt geraakt. Door de zaagketting aan de bovenrand van het zaagblad vast te zetten, kan het zaagblad in de richting van de gebruiker worden teruggedrukt. Deze reacties kunnen ertoe leiden dat je de controle over de zaag verliest en je zelf mogelijk ernstig verwondt. Vertrouw niet alleen op de veiligheidsvoorzieningen die in de kettingzaag zijn ingebouwd. Als gebruiker van een kettingzaag moet je verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om ongelukken en verwondingen te voorkomen.

Voorkom tegenslag

Een tegenslag is het gevolg van verkeerd gebruik van de motorzaag. Dit kan worden voorkomen door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder beschreven:

  • Houd de kettingzaag stevig vast met beide handen, duim en vinger die de handgrepen van de zaag omsluiten. Breng je lichaam en armen in een positie waar je de terugslagkrachten kunt weerstaan. Als de juiste maatregelen worden genomen, kan de operator de terugslagkrachten beheersen. Laat de kettingzaag nooit los.
  • Vermijd een abnormale houding en zaag niet boven schouderhoogte. Dit voorkomt onbedoeld contact met de punt van het zaagblad en maakt een betere controle van de ketting zaag in onverwachte situaties mogelijk.
  • Gebruik altijd vervangende staven en zaagkettingen die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Verkeerde vervangende zaagbladen en kettingen kunnen de ketting doen scheuren en/of terugslaan.
  • Volg de instructies van de fabrikant voor het onderhouden en slijpen van de zaagketting. Te lage dieptegrenzers verhogen de neiging tot terugslag.
  • Plaats de aansluitkabel zo dat deze tijdens het zagen niet wordt opgevangen door takken en dergelijke.
  • Houd altijd de punt van het zwaard in de gaten.
  • Alleen snijden met de onderkant van het zwaard. Bij het zagen met de bovenzijde wordt de ketting teruggeschoven in de richting van de zaaggeleider.

Waarop moet je letten bij het knippen van takken en struikgewas?

Bij het knippen van een levende tak, verwachten we dat deze terug springt. Als de spanning in de houtvezels wegvalt, kan de gespannen tak de operator raken en/of de kettingzaag uit de hand duwen. Wees vooral voorzichtig bij het kappen van struikgewas en jonge bomen. Het dunne materiaal kan vast komen te zitten in de zaagketting en je raken of je evenwicht verstoren.

Kettingzaag en elektriciteit

Houd de verlengkabel uit de buurt van het snijgebied. Tijdens het bedrijf kan de kabel met struiken worden afgedekt en per ongeluk worden afgesneden. Houd dus altijd een oogje in het zeil en weet altijd waar de kabel zich bevindt. Als de aansluitkabel beschadigd of afgeknipt is, trek dan onmiddellijk aan de stekker. Haal tevens de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de batterij voordat je het apparaat afstelt, accessoires vervangt of het apparaat wegzet. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat per ongeluk start. Controleer regelmatig de verlengsnoeren en vervang deze bij beschadiging. Dit geldt ook voor de aansluitkabel welke gecheckt dient te worden op beschadigingen of scheuren. Beschadigde kabels moeten worden vervangen.

Wil je de ketting gaan spannen, vervangen of inspecteren, koppel dan altijd de tuinmachine los van de voeding.  Tijdens werkonderbrekingen moet de machine zo worden neergezet dat niemand in gevaar wordt gebracht. Trek de stekker uit het stopcontact.

De motorzaag mag alleen worden gebruikt op geaarde stopcontacten en geteste installatie. Wij adviseren het gebruik van een aardlekschakelaar. De zekering moet een waarde van 16 A hebben en mag niet met andere lasten worden belast. Bij gebruik van een kabeltrommel moet de kabel volledig worden afgewikkeld. Controleer of de aansluitkabel niet gebogen of beschadigd is.