Belangrijke informatie over het werken met een kettingzaag

Kettingzaag accessoires

Belangrijke informatie over het werken met een kettingzaag

De zaagketting moet altijd geslepen en scherp zijn. Natuurlijk moet de ketting ook goed gespannen worden. Een verkeerd gespannen ketting kan er tijdens het werk afspringen en letsel veroorzaken. Een kettingzaag kan ook na verloop van tijd verslijten.

Plan je stappen

Als je vooruit plant, kun je doelgericht werken. Om een correcte planning te kunnen maken, moet je vertrouwd zijn met je machine, de beveiliging van de werkplek en de zaagtechnieken. In verschillende cursussen leer je de theoretische basis en voer je zelf de werkstappen uit. Het doel van deze cursussen is het verkrijgen van een certificaat voor kettingzagen, en dat bevestigt dat je de basisprincipes van het gebruik van een kettingzaag hebt geleerd. De kettingzaagvergunning is je vergunning voor het zagen van brandhout in particuliere of openbare bossen.

Inbedrijfstelling van de kettingzaag

Lees de gebruiksaanwijzing voordat je de motorzaag gebruikt. Lees ze aandachtig door. Hier vindt je belangrijke informatie over hoe je met de zaagmachine kunt werken en hoe je deze in gebruik kunt nemen. Een kettingzaag is geen speelgoed. Er is veel te overwegen.

Veiligheid van personen

Wees oplettend

Veilig werken met een kettingzaagLet op wat je doet en ga met gezond verstand aan de slag met de kettingzaag. Gebruik geen motorzaag als je moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onzorgvuldigheid bij het gebruik van de kettingzaag kan leiden tot ernstig letsel. Houd alle delen van het lichaam uit de buurt van de ketting terwijl de zaag draait. Voordat je de zaag begint, moet je je er zeker van zijn dat de zaagketting niets raakt. Bij het werken met een ketting zaag kan een moment van onzorgvuldigheid ertoe leiden dat kleding of lichaamsdelen door de zaagketting worden opgevangen. Veiligheidskleding is belangrijk, ook wanneer er een kickback van de kettingzaag optreedt.

Kinderen en dieren

Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt van je ravotten terwijl je met de kettingzaag werkt. Ook andere mensen mogen zich niet in de directe omgeving bevinden. Maar bij het zagen moet er in het beste geval altijd een andere persoon in dienst zijn. In een noodgeval kunnen zij eerste hulp verlenen en de hulpdiensten bellen. Houd altijd een EHBO-kit bij de hand in geval van ongelukken. Vermijd ook het rondrennen van dieren, zoals honden, die het werk met de kettingzaag kunnen verstoren. Wanneer de ketting loopt, is er altijd een gevarenzone, de zogenaamde zwenkzone, van ongeveer twee meter. Niemand mag in dit gebied rond de zagerij-operator blijven. Houd een ongebruikte tuinmachine buiten het bereik van kinderen. Laat personen die de machine niet kennen of de handleiding niet hebben gelezen, de machine niet gebruiken. Kettingzagen zijn gevaarlijk bij gebruik door onervaren personen.